2010. december 28., kedd

MOME 5/2/1 Nyaralótelep - Alváz-felépítmény-egyebekAlváz

A vasbeton lemez/födém vasbeton pillérszerkezetre, árvízvédett magasságban ül. A lemez számos ponton konzolosan kinyúlik. A pillérrendszer masszív alapot ad, a föld alatt összekötve a lábakat. A beton technológiai csomópontjaiba illesztett fém betétek (evezős) hajótárolásra szolgálnak. A lakószintre két, konzolosan kinyúló vasbeton lépcsőn keresztül lehet feljutni. A nagyobb lépcsőforduló egyben egy Duna felé néző, (közös használatú) alsó terasz.


látvány az alvázszerkezetről

alaprajz (alváz, +2,50)

Felépítmény

A fenti közös teraszrendszerre apró, 9-10 m² alapterületű, kétszemélyes hálófülkék kerülnek. A kabinok ’könnyű’ dobozokként ülnek a „nehéz” betonszerkezeten. A ’könnyűséghez’ jól illik a lapszerkezetesen működő építési módszer.
Kezdetben szabályos, négyzetes belső terek tűntek fel. A végső fázisban a kabinok szabadabban, szalagszerűen kezeltek. Néhol pozitív,- máshol negatív terű fülkék, dobozok alakulnak ki/tagolják a teret. Ez a síkból kimozdított rendszer foglalja magában a konyhákat, mosdókat és a tárolási funkciókat, emellett felső bevilágítást és szellőzést is biztosít (az ablak kiegészítéseként). A felépítmény ezzel bútorszerű karaktert és működési elvet kap; ragasztott fa panelekből (két- háromrétegű, hőszigetelt) áll össze. A padlót hajópadló, a fürdőkabinokban műgyanta burkolja.

"szalagszerűség"

egység

variációk az egység- elrendezésre

A nagy belmagasságnak köszönhetően a fekvőhelyek különböző magasságban, félig egymás felett helyezkednek el. A kabinok fölötti átszellőztetett tér véd a nyári forróságtól. A terasz feletti tetőszerkezet nagyrész konzolos és lefedett (napelem). A kabin-csatlakozásnál 5cm-es résrendszer enged be további fényt.


alaprajz (nyaralószint, +5,10)
B-B metszet
A-A metszet

nyaralóegység alaprajz


D-D metszet

C-C metszet


csomópontok, rétegek

Egyebek

A telepnek van egy környezettudatos felfogása is: az itt felhasznált villamos energiát szinte kizárólag napkollektorok biztosítják. A meleg vizet szintén napelemes rendszer biztosítja és fekete fémtartályokban tárolható. A vasbeton lemezben futó csőrendszerben folyadék cirkulál. Télen és tavasszal a napelemes rendszer meleg vize temperál és hőszigetel, nyáron pedig a Duna vize hűti a vasbeton lemezt.
A korlátok hajlított ’O’ fémprofilból készülnek. A csőkorlát a hajókra emlékeztet, egyben utalás a Kozma házak szellemiségére.


napelem- rendszer és víztartályok


makett az első ütemről

A diplomaterv a védést követően Szalay László Épületstatikai Díjat (MOME Diplomadíj) kapott.

MOME 5/2/1 Nyaralótelep - Struktúra

Struktúra

Az alapelv szerint a kabinok a teraszlemez/egység (36m²) közepére helyezkednek el, és a körbefutó teraszok zónájában, strukturalista elv szerint csatlakoznak. A struktúra az alapelemek sokszorozásával növekedhet, derékszögű rendszerben. Két egység találkozása lehet átfedésben (ilyenkor kevesebb hely van a kabinok között), de csatlakozhatnak éllel is egymáshoz. Hármas csatlakozásnál alakul ki a legnagyobb közös terasz. Ebben az üdülőhelyzetben a közös és privát tereket szeparálni kellett.

vázlat a nyilvános- privát terekről és a tolóajtó- rendszerről


vázlat az elrendezésről

A nyilvánosság különböző fokozatai:
-nyilvános: kert, alsó terasz, közlekedő;
-félig nyilvános: (étkező) terasz, belső közlekedő, konyhafülke; mosdófülke
-privát: hálófülke.
A szeparációt egy tolóajtó-rendszer és a hálófülkék elrendezése oldja meg. A tolóajtók az alaplapok éleinél futnak, így nappal elrejthetők a panelek a falak síkjában, de árnyékolóként is használhatóak. A terek közül csupán a kabinok zártak, fűthetőek, a teraszrendszer jórészt fedett-nyitott terek láncolatát adja. A kabinok közötti térfolyamatban zajlik a nyaralótelep élete. Az üdülőtelep szezonálisan, tavasztól őszig használatos.

"sejtszerűség"

MOME 5/2/1 Nyaralótelep - Tervezési programTervezési program

Az evezős sportok (kajak, kenu, evezés) egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ugyanakkor fokozatosan kiszorulnak a Római partról. A Lupasziget újra az evezős élet egyik központja lehetne (mint a ’30-as években). Olyan nyaralótelep tervezését tűztem ki célul, amely a vízi sportolók állandó vagy időszakos/bérelhető nyaralóit adná, ezzel új alternatívát nyújtana csoportos üdülési formára. A sportolók szezonálisan, jobbára tavasztól őszig használnák az üdülőtelepet. A házak lehetnek ebben a helyzetben kissé spártaiabbak, szűkösebbek. A hálókabinok, amelyek egyenként 2-3 fő elhelyezését biztosítanák, olyan közös alapszerkezetre ülnének, amely fokozatosan bővítető lenne. A kabinok között közös teraszrendszer alakulna ki. Már a tervezés korai fázisában előbukkant az a kép, hogy a kabinok egymáshoz közel, egy szinten helyezkednek el és bizonyos funkciók közös használatúak.
kajakosok a Lupaszigetnél

korai rajz

funkciók

teraszrendszer

A lupasziget beépítése igen sűrű. Ugyanakkor, az utóbbi évtizedekben a keleti oldalon néhol 50 méter széles feltöltést épített a Duna. Így a keleti házak elvesztették a közvetlen vízi kapcsolatukat és teljesen más kontextusba kerültek. A kezdeti, szövetbe illesztési kísérletek után a feltöltött részre tettem le a voksom. A terület átlagosan 1-2 méterrel mélyebben fekszik, mint a sziget normál pontjai. Az itt kinőtt fák már megerősödtek.

feltöltés+Kozma-ház

keleti part

a feltöltés télen

a feltöltés tavasszal

Egy társas üdülő közössége a nevezett, telek mögötti területet teljesen feltöltötte és használatba vette. Ezután két, csehszlovák faházat helyeztek el az alapokra, közvetlenül a vízparton. Nem zavarják a kilátást. Ugyanakkor ezek a típusházak nem valók ide, lebonthatóak. Ez a helyzet adta meg a végső lökést, hogy a feltöltött szakaszra igenis lehet építeni! Ide kerülhetne a nyaralótelep első üteme. A hangsúly az önmérsékleten van. Az új helyzetben is maradt az alapstruktúra, melynek szellemiségét a bővítések is tovább tudják vinni.
faházak a közösség által feltöltött részen- tervezési helyszín


inspirációs rajzok a feltöltésről

helyszínrajz

MOME 5/2/1 Nyaralótelep - A kezdetek


Adatok / data // Dates: (H) / (GB) // (D)
Téma / subject // Theme: Diplomamunka, Nyaralótelep / diploma work, summer resort // Wochenendhaus-Siedlung
Tervezés / designing // Entwurf: 2010 tavasz / spring 2010 // Frühling 2010

Konzulens / consultant // Konsulent: Turányi Gábor / Gábor Turányi
Helyszín / site // Ort: Lupasziget / Lupa island // Lupa Insel

A tervezést egy környezeti vizsgálattal indítottam. A "helyet' keresvén a keleti-középső terület házait mértem fel. Amíg a ’30-as években a sziget egységes építészeti képet mutatott, az elmúlt évtizedekben a hétvégi házakra sok réteg került –így állapotuk is nagyon eltérő. A sziget szinte teljesen beépítettnek mondható, néhol találni egy-egy üres telket. Kezdetben a diplomamunka egyfajta folyamattervezésként indult –az időbeli eltérés hangsúlyos szerepet kapott. Az üres telkekre új házak kerülnének; a régiek közül némelyik teljes felújítást kapna, míg a rossz állapotúak idővel lebontásra kerülnének. A részeket egy stégrendszer kötné össze. Ez a gondolatmenet rövidesen elvetésre került.felmérési rajzok

besorolás
4 lépés

A tervezési folyamat következő lépéseiben számtalan vázlatrajz és modell készült különböző anyagokból és léptékkel. A felszabadult munka alatt a helyhez kapcsolódó kulcsfogalmak és ellentétpárok szabadabb rajzi és anyagbeli megjelenéseit kerestem:


-Áramlat, transzparencia, ártériség, sodrás, erózió, rétegzettség, kapcsolat, hozzáépítés, mikro-házak;

-nehézség - könnyedség, magasság - mélység, közösség - személyesség, zártság - nyitottság, sűrűség - ritkaság, távolság - közelség;


vázlatmakett, sűrűség

vázlatmakett, ritkaság, stérendszer

vázlatrajz


makett

vázlatrajz

2010. november 15., hétfő

MOME 5/1/1 Lupasziget

Adatok / data // Dates: (H) / (GB) // (D)
Téma / subject // Theme: Szakdolgozat, Lupaszigeti nyaralók / Thesis about weekendhouses in Lupa island // Facharbeit, Wochenendhäuser in Lupa Island
Írás / writing // Schreibung: 2009 ősz / autumn // Herbst
Konzulens / consultant // Konsulent: Ferkai András
Helyszín / site // Ort: Lupasziget / Lupa island // Lupa Insel


Szakdolgozatomat a Lupasziget építészet és kultúrtörténeti elemzéséből írtam. A szigetnek sajátos építészeti karaktere van, kis, lábakon álló nyaralók állnak rajta. A sziget ártérben van, évente általában egyszer elönti a víz. A beépítés a '30-as években kezdődött, melyet egy mintaszerű parcellázás előzött meg. Kozma Lajos munkássága jelentős nyomot hagyott a szigeten, az általa tervezett nyaralók a sziget ékességei. Emellett több mintaszerű ház épült a '30-as években. A későbbi évtizedekben kevés jó minőségű és kvalitású üdülő épült a szigeten. Közülük a Dévényi Tamás tervezte nyaraló emelhető ki. A sziget ma is páratlan természetközeli pihenést biztosít, kivételes atmoszférája és gazdag növényvilága van. A vízi sportokhoz pedig ideális körülményeket biztosít.
/My thesis writed about Lupa island's architectural and cultural analysys. The island has owned architectural character, there are on many of little weekendhouses, which stand on columns. The territory is situated in flood area, the water inundate it periodity (in generally once a year). There was a qualitative parcels period, before the build up started in the 1930s. Lajos Kozma's activity let it important influence, the Kozma designed weekendhouses are the well-know in the hungarian architecture. Besides there built many of quality designed house in the '30s. Later built fewer valueable weekendhouse in the island. But the Tamás Dévényi designed weekendhouse is excellent. There are very good in-nature resting, excetional athmosphere and rich in plants. The situation of Lupa island give ideal conditions to the water sports./
//Mein Facharbeit wurde von architektonische und kulturgeschichte Analyse von Lupa Insel geschrieben. Der Insel hat individuale Architektur, die kleine Häuser sitzen auf Säulen. Der Insel liegt im Überschwemmungsgebiet, es wird durchschnittlich einmal pro Jahr übergeschwemmt. Die Siedlung hat im 1930-ten Jahren begonnen, nachdem es musterhäfte parzelliert wurde. Tätigkeit von Lajos Kozma hat bedeutende Spur von Architektur gelassen, die Kozma-Häuser sind die größten Wert von Insel. Daneben wurde es mehrere musterhäfte Wochenendhäuser gebaut. Im spätere Jahrzehnten wurde es weniger hoch-qualitäte Wochenendhäuser gebaut. Von ihnen kann ich die Tamás Dévényi geplannte Haussiedlung hervorheben. Es gibt auch heutzutage sehr gute Ruhen im Natur, und hat der Insel eigentümliche Athmosphäre und reiche Pflanzenwelt. Es gibt ideale Möglichkeiten zum Wassersporten zu treiben.//
Előzmények

Dunai kajaktúrán eveztem azon a szép szombati délelőttön, amikor először találkoztam a Lupa-szigettel. Ennek már közel tíz éve, azonban már akkor feltűnt a kis sziget különös szépsége.


Lupasziget

A vízi sporttól és a Dunától azóta sem szakadtam el (identitásomat tekintve dunai embernek vallom magam), talán ennek is köszönhető, hogy szakdolgozati és a diploma-témaválasztásom a vízhez kötődő építészetre esett. Korábbi előtanulmányaim között többször szerepeltek nyaralók, ami jó alapot nyújtott a kutatáshoz.
A sziget elhelyezkedése, kis területe folytán lehetősem volt az egész szigetet bejárni, az összes épületet látni, néhány érdekfeszítőbb nyaralót pedig részletesen tanulmányozni.

Elhelyezkedés

A Lupasziget a Duna szentendrei ágában, Budakalász város magasságában elhelyezkedő kis sziget. Hossza nagyjából 800m, a szélessége eléri a 100m-t. A szigeten egy hosszanti „főút” vezet végig, ami valójában egy szélesebb járda. Két oldalán végig egy hetvenéves platánsor fut, mely védettséget élvez.

Platánsor


Platánsor árvízkor

A szigetnek bő növényvilága van, a magas talajvízszint kedvező életkörülményeket nyújt. Két oldalt 3-3 harántutca vezet le a partra. Közelsége vonzó a fővárosi emberek számára. Az újonnan épült MO híd (500m délre helyezkedik el) zaja nagyban rontja a korábban itt átélhetett nyugalmat.


Hajóállomás

Az üdülőterületet a szárazföldről csupán hajóval lehet megközelíteni. A szigetnek két arca van. A keleti oldal csendesebb, ugyanakkor több szúnyog tenyészik. A nap és holdfelkelte varázsa átélhető. A nyugati oldal szelesebb, zajosabb, ám a csodálatos naplementét élvezhetik a lakók.


Keleti part
A Lupasziget építési sajátosságai

A sziget architektúrája a környezetétől (Budapest agglomerációja) teljesen elütő és jól behatárolható - viszonylag egységes építészeti kép jellemző. Ez több tényezőnek köszönhető; Kozma Lajos munkássága; nyaralójának a hatása megkérdőjelezhetetlen a sziget építészetében. Az avantgárd modernista gondolatok itt nem jelentésüket vesztett elvek, hanem józan, használható, „idevaló” építészetet teremtenek.


Hétvégi ház

A Dunának jelentős vízszint- ingadozása van. Általában évente egyszer vagy kétszer elönti a szigetet a víz. Manapság a rekord-vízállások (2002, 2006) komoly problémát jelentenek. Az újabb nyaralókat ezért hosszabb lábakra, magasabb szintre építik. Szinte mindegyik ház lábakra épült. A lábak általában vasbeton szerkezetet alkotnak.2010-es árvíz


2010-es árvíz 2.

Az építőanyagokat csak hajóval lehet átvinni. Az építési költségek hozzávetőleg két-háromszorosára rúgnak egy ugyanilyen szárazföldi épülethez képest.
Ami egyrészről, az építtetők szemszögéből hátrány, másik oldalról egy erős társadalmi szűrőt képez.


Kisház

Az építés racionalizált, a házak méretüket, léptéket tekintve minimalizáltak, emberléptékű építészet szélsőséges példái. Pazarlásnak, felesleges négyzetméternek itt nincs helye.Ártéri építészet

A házak legtöbbje lapos, vagy alacsony hajlásszögű tetőszerkezettel épült és egy lakószinttel rendelkezik. Jobbára egy nagyméretű, víz felé néző konzolos terasz csatlakozik a lakótérhez, amiből a konyha, háló, és főzőfülke nyílik.

Kozma Lajos és a ’30-as évek

A Lupaszigetet sokáig értéktelen területnek tartották. Csupán a sporthajósok használták kikötésre. A weekend-mozgalom hatására azonban a sziget teljesen új perspektívákat nyitott: Az alapötlet szerint a vízi sportolók hétvégi házainak szánták a szigetet. A Dános és Fehér Helvétia társaság 1932-ben mintaszerű parcellázást végzett. Szellemes, jól használható, fogas parcellázással, apró telkekre osztották a területet. Így a néhány belső telket leszámítva minden nyaralónak volt Duna parti része vagy lejárata a Dunára.


Parcellázás

Kozma Lajos a korai lakók között érkezett. A korszak legkiemelkedőbb magyar építészei közé tartozott. A kezdetben három személy részére épült kisház vasbeton lábakon áll, melyek az alaplemez megerősítéséhez horizontálisan átfordulnak. A konzolos terasz merészen a Duna fölé nyúlik. A vaskorlát a hajókat idézi. A teraszra oldalt egy vasbeton gerendára rögzített lépcsősoron lehet feljutni. A teraszról nyílik az egyterű nappali, amelyből a konyhába vagy a fürdőfülkébe juthatunk. Az ágyakat a szekrénysorból lehetett lenyitni.Kozma-nyaraló

A későbbiekben a nyaralót bővítették Kozma tervei szerint, így további egy szoba és egy hátsó terasszal növekedett a ház mérete.
Saját nyaralója mellett egy filmvállalkozó megbízásából tervezett egy ötszemélyes weekend -házat. Jelenleg ez az egyetlen műemléki védettség alatt álló ház a Lupán.


Kozma-tervezte ház (műemlék)


Konzolosság

Évtizedek alatt a keleti parton annyi hordalékot rakott le a Duna, hogy normál vízállásnál már nem lóg a Duna fölé a Kozma - nyaralók terasza. Mivel a folyó kotrása a Vízművek feladata, lehetőségük nincs eltűntetni.
A három telekkel északabbra fekvő sárga ház tervezésében szintén szerepet vállalhatott Kozma Lajos. Később hozzáépítettek, majd a kilencvenes években teljesen felújították.


Bővített ház

Ezen az oldalon számos épület van magára hagyva. Néhány közülük igen rossz állapotban található.
A szigetre Forbáth Alfréd (kompállomás mellett) és Körner József is tervezett nyaralót.


A Forbáth Alfréd tervezte ház

A Farkas Endre és György által tervezett nyaraló a modern építészet egyik szép példáját képezi. A házat Soros György szülei építtették. Gondolva az ekkor még kisgyerekkorban lévő testvérekre, a feljutás egy biztonságos rámpán keresztül történt.


Az egykori Soros-ház

A harmincas években igazi idilli hely volt a Lupa sziget, a rövid idő alatt benépesült üdülőtelep egységes, minőségi építészeti képet mutatott. Ezt elősegítette, hogy tehetős-értelmiségi kezekben voltak a nyaralók.


'30-as évek

A II. Világháború után

A szigeten a II. Világháború alatt egy áradás végezte a legnagyobb pusztítást; 1945-ben nagy téli áradás történt, a hidak felrobbantása után a feltorlódó jégtáblák nagy károkat tettek az épületekben és a növényzetben is. A lakók további traumákat szenvedtek el a háború után:
Bekövetkezett az államosítás és különböző vállalatok kapták meg a villákat, ahol legalább 60 főt foglalkoztattak. A kijáró dolgozók nem kímélték a házakat, melyek amúgy sem voltak tömeges üdülésre alkalmasak. Ezt a tényt a vállalatok is belátták- a fenntartás költségei, a sok szúnyog nem volt vonzó, így két háztulajdonos kivételével mindenki visszakapta házát, de vállalati üdülőként megmaradt számos magánház, illetve újak is épültek.

A ’60-as, ’70-es évek

A nyaralók egy részét átalakították a dolgozók részére, több házban a nagyvonalú egyterű nappalikat sok apró hálófülkére választották. Épültek egyéni nyaralók lupai recept szerint. Ezen kívül építettek társas és vállalati üdülőket is. A ’60-as években a megnőtt igények, a nagy számban épülő nyaralók miatt országos típusterv-pályázatot írtak ki. Méretben és szerkezetileg is számos jó munka született. A típustervek közül a Tátika és Búbánatvölgy nevű típusterv alkalmazott lábakra állítást. Közülük egy darab, Tátika típusút találhatunk a Lupaszigeten. Jelenleg rossz állapotban van; az utóbbi években egy teraszt hozzáépítettek.


Tátika

A szigeten találkozhatunk a ’70-es évek csehszlovák típusfaházaival is. Jobbára vasbeton lábakon álló platón nyugszanak. Azon kívül, hogy bántóan nem ide illőek, felvetődik a kérdés, mennyire roncsolja a szerkezetet egy olyan árvíz, amely a teraszszint felett tetőzik.

A ’80-as, ’90-es évek

A magyar építészetben a ’80-as, ’90-es években egyfajta értékkiüresedés történt. Szerencsére a lupaiak többsége tisztában volt épületük, környezetük értékeivel. Ennek ellenére itt is megfigyelhető bántó toldás-foldás. Ezen kívül a rendszerváltás környékén épült néhány ház, mely innen elütő architektúrát képvisel (magas tető, három szint, stb.). Már többféle építőanyag szerezhető be, ugyanakkor az építői gondolkodás és cselekvés megmaradt szürke rutincselekvések szintjén.
Ezzel a szemlélettel száll szembe egy nagyon értékes nyaralóépület. Tervezője Dévényi Tamás. Első üteme 1988-ban épült. Az alapszerkezet adva volt; Az új ház téglából épült, egy csigalépcsőn juthatunk fel a nyugati partszakaszon fekvő nyaralóba. Szemlélete visszanyúlik a ’30-as évek modern építészetéhez, a nappali és konyha egy teret jelent, ehhez kapcsolódik oldalt a hálókabin és a fürdőkabin. A kör alakú ablakok a hajókra ad asszociációt. A terasz konzolosan illeszkedik.


Dévényi-féle nyaraló

A második ütemet 1993-ban építette hozzá Dévényi. A kis toldalék hat darab betonnal töltött acéllábon álló könnyűszerkezetes építmény. Az apró lépték, az egymástól elütő szerkezet, de rokon karakter nagyszerű együttest képez. A két épületrészt egy kétoldalt üvegezett híd köti össze. Az új épületrésznek nincs terasza, ám az üvegezett ajtókat kinyitva fedett terasz jellege van. Az együttest izgalmas és értékes terek, és nagyszerű részletképzés jellemzi. Amellett, hogy a magyar kisházépítés egyik mintapéldánya, egyben lehetséges jövőbeni utat is kijelöl a Lupán építeni kívánók számára.A Dévényi tervezte nyaraló a Duna felől

Sajnálatos módon az újabban épült házak nem követik a meglévő jó példát. Léptéküket tekintve jónak mondhatóak, azonban a részletképzés hiányosságai nagyban rontanak az összképen.
Lupa szigeti jövőkép

Megnyugtató lehet a lupaszigetiek számára, hogy Budakalásznak is fontos a sziget jövője, s stratégiai tervekben szerepel. Bíztató a jövőre nézve, a ’90-es évek elejét leszámítva nem jellemző a vad ingatlanspekuláció. Egy normál nyaralóhoz képest annyi kompromisszummal és kockázattal jár, hogy jobbára azok teszik be ide a lábukat, akik beleszeretnek a szigetbe. A jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz eladni az egyébként értékes nyaralókat. Az elkövetkezendő nemzedék odafigyelésén és gondviselésén is sok múlhat.
Rendszeres karbantartással a házak nagy része fenntartható, ugyanakkor a távolabbi jövőben szükségét érzem újabb, minőségi nyaralók építésének.